Tietosuoja

tietosuoja

Tietosuoja Kuopion kansalaisopistossa ja tietosuojaseloste

Kun henkilö ilmoittautuu Kuopion kansalaisopiston toimintaan mukaan, hänen henkilötietonsa tallentuu Hellewi-kurssihallintajärjestelmään.

Henkilötietoja kerätään Hellewi-kurssihallintajärjestelmään, jotta pystymme yksilöimään henkilön. Lisäksi tietoja tarvitaan laskutusta, postitusta, kurssi-/tapahtumatiedotusta, vahvistusilmoitusta, palautteen keräämistä ja tilastointia varten. Lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja hankekoulutuksessa kerätään Opetushallituksen edellyttämät tiedot. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kansalaisopiston palvelujen tuottaminen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.

Henkilön tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Sukunimi: pakollinen henkilön identifiointia varten
 • Kutsumanimi: pakollinen henkilön identifiointia varten
 • Henkilötunnus opettajille: pakollinen palkanmaksua varten
 • Henkilötunnus opiskelijalle: pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. Mikäli opiskelija on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen
 • Osoite tai huoltajan osoite: postitusta varten
 • Kotikunta: tilastointia varten
 • Puhelinnumero: pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten
 • Sähköpostiosoite: ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten
 • Tutkinto: tilastointia varten
 • Pääasiallinen toiminta: tilastointia varten
 • Äidinkieli: tilastointia varten

Henkilölle lähetetään kurssitoimintaa ja ilmoittautumisen alkamista koskevia tiedotusviestejä sähköpostiin, mikäli henkilö on antanut suostumuksen tiedotusviesteille ilmoittautumisvaiheessa. Voit perua tiedotelupasi milloin tahansa laittamalla palautelomakkeella asiasta ilmoituksen kansalaisopistolle. Linkki palautelomakkeeseen

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Mistä lisätietoa?

Kansalaisopiston henkilötietojen käsittelystä on laadittu tietosuojaseloste.

Kaupungin asiakasinformaatio ja tietopyyntölomakkeet.

Lisätietoa Kuopion kaupungin henkilötietojen käsittelystä.