Kielet

Kuopion kansalaisopisto, kielikursseja ja suomea maahanmuuttajille. Avonainen kirja ja kädessä lyijykynä.

Kielikursseja ja suomea maahanmuuttajille

Kielikursseja juuri sinulle!

Tiesitkö, että Kuopion kansalaisopistossa on lukuisia eri kielikursseja? Voit opiskella lukuisia eri kieliä perus-, keski- ja ylimmällä tasolla. 

Kielitarjottimeltamme löydät myös lyhyitä teemakursseja. Tarjolla on lisäksi lukuisia matkailukielen kielikursseja ja koko lukuvuoden kestäviä yleiskursseja. Osaa kielistä voit opiskella etänä verkossa mistä päin maailmaa tahansa. Opiskelun päätavoitteena on käytännön kielitaito, jolla selviää kohdekielisessä maassa. Sisältönä kielen ohella voi olla myös maantuntemusta, historiaa ja kulttuuria. Lisäksi järjestetään erilaisia kansainvälisyyteen liittyviä tapahtumia. 

Tutustu Kuopion kansalaisopiston ilmoittautumis- ja perumiskäytänteisiin.

Registration video for courses at Kuopio’s Adult Education Centre. On this video you can orientate yourself with registration and cancellation for courses.

Video EN   |   Video RU   |   Video AR

Helpful information – terms of registration, cancellation and study information

Kielikursseja suunnittelevat

Marjo Markkanen, Raffaele Bevacqua ja Johanna Jussila. Voit olla yhteydessä heihin, jos sinulla on kurssitoiveita tai tarvitset opintoneuvontaa tälle ainealueelle.

Alla olevassa videossa Marjo Markkanen ja Merja Koponen kertovat kielen opiskelusta Kuopion kansalaisopistossa.

Kielikukkanen, valitse sopiva kielikurssi

Sopiiko sinulle parhaiten opiskelu luokassa yhdessä muiden kanssa vai omalla kotisohvalla? Käykö sinulle opiskelu päivisin, iltaisin vai viikonloppuisin? Haluatko sitoutua koko lukuvuoden ajaksi vai oletko kiinnostunut lyhytkursseista? Haluatko edetä hitaasti vai nopeasti ja tehokkaasti?

Valitse kielikurssi oman taitotasosi mukaan. Kuopion kansalaisopiston kielikurssit on määritelty yleisten kielitutkintojen ja Euroopan neuvoston kielitaitotasot mukaisesti. Helpota valintaasi Kielikukkasen terälehtisymbolien avulla. Vastaavat symbolit löytyvät kielikurssien esittelyteksteistä.

Yleiskurssi
Yleiskursseilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle pitkän tähtäimen periaatteella.

Keskustelukurssi
Keskustelukursseilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa.  Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä, sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua, valintaa ja käyttöä.

Täsmäkurssi
Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä asiakasryhmää, esim. lapsia varten. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja opetusmuodon asiakasryhmää silmällä pitäen.

Teemakurssi
Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta, esim. ääntämistä, tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön.

Tehokurssi
Tehokursseilla opiskelu on tavoitteellista, tehokasta ja nopeaa. Kurssit ovat yleensä monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa ja opiskelija sitoutuu suorittamaan kotitehtäviä reaaliaikaisten tapaamisten välissä.  Kurssi voi sisältää tasotestin, jonka perusteella opiskelija hyväksytään kurssille.

Kuopion kansalaisopistossa voit opiskella seuraavia kieliä:

Voit tutustua kielten opiskeluun myös näiden podcastien kautta:

Suomen kielen kursseja maahanmuuttajille

Lisätietoja opettaja Johanna Jussila
johanna.jussila(at)kuopio.fi
puh. 044 718 4714

Suomen kielen kursseja
Tietoa kielitutkinnoista YKI-testi

Hamza kertoo videolla suomen kielen kursseista.

Kirjaimet ja lukutaito -Suomi ABC

120–240 h kestävä rauhallisesti etenevä Suomi ABC-koulutus on maksuton koulutus henkilöille, joilla on oleskelulupa ja kotoutumissuunnitelmassa maininta koulutuksesta.

Kurssi on sinulle sopiva, jos

 • Sinä et lue ja kirjoita
 • Sinulla on vain vähän koulua,
 • Suomen kirjaimet on sinulle uusia
 • Sinun kotoutumissuunnitelmassa lukee lukutaitokurssi.

Kun sinä opiskelet

 • Osaat sanoa: sinun nimen, suomen arkisanat ja tervehdykset
 • Luet ja kirjoitat suomen kirjaimet ja pienet sanat

Aikuisten perusopetus – Lukutaitovaihe

Lukutaitovaiheen opintojen tavoitteena on oppia käyttämään suomea helpoissa arjen tilanteissa ja oppia lukemaan ja kirjoittamaan lauseita ja lyhyitä tekstejä. Koulutus sisältää myös arjen matematiikkaa, tietoa yhteiskunnasta ja ympäristöstä sekä opinto-ohjausta. 760 h kestävä rauhallisesti etenevä koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ei ole opintoja omassa maassaan tai ne tarvitsevat vahvistamista ja suomen opinnot ovat alkuvaiheessa. Perusopetuksen alkuvaiheen opintojen (1070 h) tavoitteena on antaa opiskelijalle lisää valmiuksia jatko-opintoihin tai työelämään niin suomen kielen (A2-taso), kuin matematiikan, yhteiskunta- ja ympäristöopin sekä englannin perusteiden osalta. Henkilökohtainen opiskeluohjelma. Perusopetus on kokopäiväopiskelijalla maksutonta ja sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan. Edellytetään oleskelulupaa.

Lukutaitovaiheen kurssi on sinulle sopiva, jos

 • Et ole käynyt tai vähän koulua omassa maassa
 • Sinulla ei peruskoulututkintoa tai se on kesken
 • Tarvitset lisää perustaitoja, että voit päästä jatko-opintoihin tai töihin
 • Sinä osaat jo suomen kirjaimia
 • Sinä luet ja kirjoitat vähän

Kurssilla opit

 • Lisää suomea (puhut, luet, kuuntelet, kirjoitat).
 • Matematiikkaa (numerot, kello, hinta, laskeminen)
 • Mikä on Suomi: maa, historia, luonto
 • Ammatit ja koulut Suomessa
 • Opiskelutaidot ja tietokone

Opetushallituksen opetussuunnitelma

 • 27 kurssia, yksi kurssi on 28 tuntia
 • Kurssi ei nopea
 • On ohjausta ja oma opiskelusuunnitelma
 • Kirja ja lounas ovat ilmaisia

Aikuisten perusopetus – Alkuvaihe

Kurssi on sinulle sopiva, jos

 • Sinä osaat suomea (A1.3)
 • Sinulla ei ole tai on vain vähän koulua, puuttuu peruskoulututkinto
 • Sinä tarvitset lisää perustaito ja jatko-opintoja tai työelämää varten
 • Tarvitset rauhallisen opiskelutahdin

Kurssilla opit

 • Paljon lisää suomen kieltä. Tavoite A2.1
 • Englannin perusteita
 • Lisää matematiikkaa (kerto- ja jakolaskut, %, murtoluvut, mittaaminen)
 • Lisää mikä maa Suomi on (historia, laki, yhteiskunta, kulttuuri)
 • Lisää tietoa: ihminen, luonto, maailma
 • Lisää ammateista ja opiskelumahdollisuuksista Suomessa

Opetushallituksen opetussuunnitelma

 • 38 kurssia, yksi kurssi on 28 tuntia
 • On ohjausta ja oma opiskelusuunnitelma
 • Kirja ja lounas ovat ilmaisia