Tietoa opiskelusta

kuopion_kansalaisopisto_info_tietoa_opiskelusta_1

Tietoa opiskelusta Kuopion kansalaisopistossa

Seniorinainen kuvataidetunnilla.

Kuopion kansalaisopiston kurssit on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille, mikäli muuta ei mainita.
Tätä nuoremmat ovat tervetulleita lasten ja nuorten kursseille.
Kurssit soveltuvat itsenäiseen työsken­telyyn kykeneville.
Linkki kurssien tarkempiin tietoihin.

Opetuskieli on suomi ja oppitunnin pi­tuus on 45 minuuttia, jos kurssitiedoissa ei toisin mainita.
Pidä yhteystietosi ajan tasalla. Ilmoitam­me kurssimuutokset ja -peruuntumiset tekstiviestillä tai sähköpostilla. Huolehdi omasta vakuutuksestasi, opisto ei ole tapaturmavakuuttanut opiskeli­joitaan.

Päätoimiset opettajat ja suunnittelijat antavat opintoneuvontaa koko lukuvuoden aikana. Opettajat tavoitettavissa syyslukukaudella 12.8.–22.12.2020  ja kevätlukukaudella 7.1.–2.6.2021.

Kevään 2021 uudet kurssit

Lukukausi 2020-2021

Syyslukukauden opetus alkaa pääsääntöisesti syyskuun  alussa ja kevätlukukausi tammikuun alussa.
Kurssien tarkemmat alkamisajankohdat ja kokoontumispaikkatiedot selviävät jokaisen kurssin kohdalta.
Syyslukukausi 31.8.–17.12.2020
Kevätlukukausi 11.1.–11.6.2021

Loma-ajat 2020-2021, jolloin ei ole opetusta

 • Syysloma (vko 42) 12.–18.10.2020
 • Pyhäinpäivä 31.10.2020
 • Itsenäisyyspäivä 6.12.2020
 • Joululoma 18.12.2020–10.1.2021
 • Talviloma (vko 10) 8.–14.3.2021
 • Pääsiäinen 2.–5.4.2021
 • Vappu 1.5.2021
 • Helatorstai 13.5.2021
 • Helluntai 23.5.2021

Opetusmuodot

Lähiopetuksen lisäksi käytämme myös muita opetusmenetelmiä: verkko-opetusta, etäopetusta, monimuoto-opetusta ja pienryhmäopetusta. Lähiopetuksesta poikkeava opetusmuoto on lisätty kurssin nimeen.

 • Lähiopetus: Opetus tapahtuu luokassa.
 • Verkko-opetus: Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.
 • Oppitunnit eivät ole sidoksissa tiettyyn aikaan, vaan opetus on ajasta ja paikasta riippumatonta.
 • Live-etäopetus: Reaaliaikaista etäopetusta. Opetus toteutetaan tiettynä aikana, mutta ei luokassa vaan verkko-oppimisympäristössä.
 • Monimuoto-opetus (Hybridi-kurssi): Kurssi sisältää sekä lähiopetusta sekä reaaliaikaista etäopetusta tai työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.
 • Samanaikainen lähi- ja etäopetus: Opetus tapahtuu luokassa ja se striimataan, ja sitä voi seurata myös etälähetyksenä.
 • Pienryhmäopetus: Kurssilla minimi- ja maksimiopiskelijamäärät ovat pienemmät kuin muilla kursseilla.

Taitotasot ja rinnakkaiskurssit

Kurssitasot merkitään vuosittain etenevillä jatkokursseilla kurssin nimen perään 1, 2, 3 numerolla jne. Rinnakkais- eli samansisältöiset kurssit merkitään aakkosilla A – Ö

Opintotodistus

Sinulla on mahdollisuus saada todistus opinnoistasi kansalaiso­pistossa. Pyydä se asiakaspalvelusta ennen kurssin päättymistä. Kuluvan lu­kuvuoden todistus on 5 €/ kurssi/ lukukausi. Aiempien lukuvuosien todistukset 10 € / 20 €. Koululaisten todistukset oppilai­tokseen hakemista varten yht. korkeintaan 15 €.

Opintopisteet

Jos tarvitset opintopisteitä opinnoistasi kansalaisopistossa, ota jo opiskelusi suunnitteluvaiheessa yhteyttä aineen suunnittelevaan opettajaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista varten. Ilmoita asiasta kurssin alussa myös kurssin opettajalle. Merkintä edellyttää säännöllistä osallistumista kurssille sekä hyväksyttyä edistymistä opinnoissa. Opintopistekokonaisuuden voi muodostaa yksi tai useampi kurssi. Opintopistetodistus maksaa 10 €.

Esteettömyys opiskelussa

Opiston tilat, opetusjärjestelyt ja opiskelu on tehty opiskelijalle mahdollisimman esteettömäksi.
Mikäli olet sitä mieltä, että kurs­sillasi esteettömyys ei toteudu, ole yhteydessä opettajaan tai kurssisuunnittelusta vastaavaan opettajaan.
Jos opiskelija tarvitsee avustajan, hänen tulee hankkia avustaja itse. Avustajan ei tarvitse maksaa kurssi­maksua. Avustajan tulosta kurssille on ilmoitettava vastuuopettajalle viimeistään 6 vrk ennen kurssin alkua.
Koetko, ettei sinua hyväksytä kurssilla omana itsenäsi? Voit ottaa asian puheeksi kurssilla tai opetta­jan kanssa kurssin ulkopuolella.

Lisätietoja esteettömyydestä opis­ton internet-sivuilta.

Lisätietoja ilmoittautumis- ja perumisehdoista sekä opiskelusta.

Linkki kurssikuvauksiin ja ilmoittautumiseen.
Katso Kuopion kansalaisopiston ajankohtaiset kurssit tästä.
Ota yhteyttä - Asiakaspalvelu ja palvelupisteet.