Esteettömyys

esteettomyys

Esteettömyys Kuopion kansalaisopistossa

Kuopion kansalaisopisto pyrkii esteettömyyteen opetustiloissa ja opetusjärjestelyissä. Vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaan kansalaisopisto-opinnot on tarkoitettu kaikille.

Fyysinen esteettömyys

Fyysinen esteettömyys tarkoittaa opistossa sitä, että opiskelijalla on pääsy kaikkiin opiston toimipaikkoihin ja tiloihin sekä sitä, että opiskeluolosuhteet ovat sellaiset, että ne eivät estä opiskelua.

Kansalaisopiston päätoimitilassa Puistokartanolla esteettömyys on tilojen suhteen kunnossa. Opistossa on kuitenkin parisen sataa muuta toimipistettä esimerkiksi kouluilla. Nekin ovat pääsääntöisesti fyysisesti esteettömiä. Tärkeä asia esteettömyydessä on turvallisuus. Opiston laitteet ovat enimmäkseen turvallisia kaikille. Joissakin tiloissa on kuitenkin vaikeaa taata kaikille turvallisuutta. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi teknisen työn tilat ja kotitalouden tilat. Näissä tiloissa on turvauduttava avustajiin, joiden tarpeellisuudesta ja hankinnasta keskustellaan opiskelijan kanssa, jos opiskelija tai opettaja kokee turvallisuuden tätä vaativan.

Henkinen esteettömyys

Henkinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikkiin ihmisiin suhtaudutaan tasapuolisesti. Opetuksessa esteettömyyttä voidaan parantaa eriyttämällä opetussisältöjä saman kurssin sisällä ja tarjoamalla omia kursseja erityisryhmille. Opinto-ohjauksella voidaan auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopiva ja esteetön kurssi. Tämä edellyttää kuitenkin opiskelijan oma aktiivisuutta ja neuvottelua vastuuopettajan kanssa hyvän ratkaisun löytämiseksi.

Sosiaalinen esteettömyys

Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikki ovat samanarvoisia opiston ryhmissä ja sitä että jokainen tuntee olevansa tervetullut opistoon. Opiston kurssien opiskelijoilla on hyvin erilaiset lähtökohdat jopa samalla kurssilla. Opettajan tehtävänä on saada opiskelijat hyväksymään toisensa tasa-arvoisina opiskelijoina sekä auttamaan toisiaan mahdollisuuksiensa mukaan opiskelussa. Siksi onkin tärkeää edistää kurssilaisten ryhmäytymistä.  Erilaisuudesta voidaan keskustella ja sopia yhteiset menettelytavat, jos vaikeuksia ilmenee.

Mikäli tunnet, että kurssillasi ei esteettömyys toteudu ole yhteydessä opettajaan tai vastuuopettajaan. Mikäli tunnet tarvitsevasi valitsemillasi kursseilla avustajaa, neuvottele asiasta vastuuopettajan kanssa. Jos koet, että Sinua ei hyväksytä kurssilla omana itsenäsi voit ottaa asian puheeksi kurssilla tai opettajan kanssa kurssin ulkopuolella.

Video liikkumisesta Puistokartanolla.

Lisätietoa esteettömyydestä (THL)