Esteettömyys

Kuopion kansalaisopisto. Esteettömyys Puistokartanossa.

Esteettömyys Kuopion kansalaisopistossa

Kansalaisopisto-opinnot on suunnattu kaikille vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaisesti. Kuopion kansalaisopiston pyrkii esteettömyyteen opetustiloissa ja opetusjärjestelyissä. Esteettömyys on kulmakivenä myös Puistokartanoon keväällä 2024 tulevissa kolmessa interaktiivisessa, kosketusnäytöllisessä opastaulussa. Yksi taulu tulee pääoven jälkeen vasemmalle, toinen Suokadun puoleiseen päätyyn ja kolmas toisen kerroksen aulaan. Opastauluissa tulee olemaan Puistokartanon pohjapiirros sekä tietoa mm. Puistokartanossa kokoontuvista kursseista, luokkahuoneista ja liikuntarajoitteisten WC-tiloista.

Puistokartanossa on myös induktiosilmukka. Se on B-käytävällä asiakaspalvelussa ja Kallavesi-salissa sekä toisessa kerroksessa luokassa D170. Puistokartanossa on myös defibrillaattori, joka löytyy asiakaspalvelusta B-käytävältä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Kuopion kansalaisopiston esteettömyydestä, ole yhteydessä Puistokartanon asiakaspalveluun.

Fyysinen esteettömyys

 • Opiskelijalla on pääsy opiston toimipaikkoihin ja opetustiloihin.
 • Opiskeluolosuhteet eivät estä opiskelua.
 • Puistokartano, Kuopion kansalaisopiston päätoimipaikka Kuopiossa, on lähes esteetön.
 • Kuopion kansalaisopisto ei vastaa muiden toimipaikkojensa kuin Puistokartanon esteettömyydestä.
 • Opiston työvälineet ja laitteet ovat pääsääntöisesti turvallisia.
 • Kursseilla, kuten esim. teknisessä työssä tai kotitaloudessa, voidaan tarvita avustajia turvallisuuden takaamiseksi.
 • Jos opiskelija tarvitsee avustajan, avustajan tulosta on ilmoitettava vastuuopettajalle.

Henkinen ja sosiaalinen esteettömyys

 • Tarkoittaa tasapuolista ja tasavertaista kohtelua kursseilla, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi.
 • Toteutetaan mm. eriyttämällä opetussisältöjä kurssin sisällä ja tarjoamalla kursseja erityisryhmille.
 • Opiskelijoita autetaan opinto-ohjauksella löytämään sopiva ja esteetön kurssi.
 • Edistetään kurssilaisten ryhmäytymistä, tuetaan heidän keskinäistä hyväksyntäänsä ja innostetaan heitä yhteistyöhön opiskelussa.
 • Edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista ja neuvottelua vastuuopettajan kanssa.
 • Erilaisuudesta voidaan keskustella tunneilla ja sopia yhteiset menettelytavat mahdollisten vaikeuksien ilmetessä.

Saavutettavuus

 • Kuopion kansalaisopisto pyrkii saavutettavuuteen kotisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Opisto pyrkii noudattamaan kotisivuillaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tehtyä lakia 306/2019.

Esteettömyys Puistokartanossa

Puistokartano, Kuopion kansalaisopiston päätoimipiste, sijaitsee lähellä Kuopio keskustaa vanhassa armeijan kaksikerroksisessa kasarmirakennuksessa (Puistokatu 20). Rakennus on remontoitu vastaamaan kansalaisopiston opetustarpeita ja sen neljällä käytävällä on 36 luokkaa. Osa luokista on ainealueitten erityisluokkia ja liikuntasali on rakennuksen alakerrassa. Puistokartanon pääsisäänkäynti on esteetön ja se sijaitsee rakennuksen keskellä.

Jos sinulla on kysymyksiä Puistokartanon esteettömyydestä tai tarvitset apua Puistokartanossa, ole yhteydessä Puistokartanon vahtimestareihin puh. 044 718 4730 klo 8–15 tai puh. 044 718 4731 ma-pe klo 8-20 tai sähköpostilla kansalaisopisto.vahtimestarit@kuopio.fi

Lisätietoa esteettömyydestä (THL)

Kuopion kansalaisopisto esteettömyys Puistokartanon luokassa.
Puistokartanon luokat ovat pääsääntöisesti esteettömiä. Tietoa luokkien esteettömyydestä Liikkuminen Puistokartanossa -sivulla.