Saavutettavusseloste ja Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste ja tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste

Tällä sivulla oleva saavutettavuusseloste koskee Kuopion kansalaisopiston verkkosivustoa kansalaisopisto.kuopio.fi Kuopion kansalaisopisto pyrkii takaamaan kansalaisopisto.kuopio.fi -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset ovat alla olevalla  Ei- saavutettava sisältö -listalla.

Ei-saavutettava sisältö

 • Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Havaittuja puutteita korjataan mahdollisuuksien mukaan sisällön päivittämisen yhteydessä.
 • Sivusto sisältää some-seinän, jonka kaikkia postauksia Kuopion kansalaisopisto ei hallinnoi. Tästä syystä someseinä ei välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia.
 • Sivuston kielivalikot eivät täytä kontrastivaatimuksia.
 • Kuvien tekstivastineissa on puutteita: joissain kuvissa tekstivastine ei kuvaa kuvan tarkoitusta, joissain kuvissa tekstivastine toistaa turhaan vieressä olevan tekstin, ja joistain kuvista puuttuu tekninen alt-määritys. Tätä ilmenee mm. someseinällä ja Kuopion kansalaisopiston logoissa.
 • Sivuilla on useita saman tason otsikoita. Tämä johtuu siitä, että niitä on käytetty visuaalisena keinona.
 • Etusivu sisältää ainakin yhden linkin pdf:ään, jossa on saavutettavuuspuutteita.
 • Jotkut sivustolla olevat linkit, joilla siirrytään toiselle sivulle tai toiselle sivustolle, eivät ole nimetty kuvaavasti.
 • Sivustolta avautuva palautelomake (asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/266/lomake.html) ei ole saavutettava.
 • Videot, jotka on julkaistu 23.9.2020 jälkeen, ja streamaukset, jotka jäävät tallenteita sivuillemme, tekstitetään kahden viikon kuluessa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Sivustoa kansalaisopisto.kuopio.fi koskeva  saavutettavuusseloste on laadittu 5.11.2020. Seloste perustuu kolmatta osapuolta (Wave web accessibility evaluation tool) apuna käytettyyn arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto EU-direktiivin 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 9.9.2021.

Palaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna palautetta sivuston ylläpitäjälle sähköpostilla kansalaisopisto@kuopio.fi Vastaamme saavutettavuuspalautteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon sisällä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
vaihde 0295 016 000

Ohjeet ja lisätietoa saavutettavuudesta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilta, saavutettavuusvaatimukset.fi

Tietosuojaseloste

Kun henkilö ilmoittautuu Kuopion kansalaisopiston toimintaan mukaan, hänen henkilötietonsa tallentuu Hellewi-kurssihallintajärjestelmään.

Henkilötietoja kerätään Hellewi-kurssihallintajärjestelmään, jotta pystymme yksilöimään henkilön. Lisäksi tietoja tarvitaan laskutusta, postitusta, kurssi-/tapahtumatiedotusta, vahvistusilmoitusta, palautteen keräämistä ja tilastointia varten. Lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja hankekoulutuksessa kerätään Opetushallituksen edellyttämät tiedot. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kansalaisopiston palvelujen tuottaminen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.

Henkilön tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Sukunimi: pakollinen henkilön identifiointia varten
 • Kutsumanimi: pakollinen henkilön identifiointia varten
 • Henkilötunnus opettajille: pakollinen palkanmaksua varten
 • Henkilötunnus opiskelijalle: pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. Mikäli opiskelija on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen
 • Osoite tai huoltajan osoite: postitusta varten
 • Kotikunta: tilastointia varten
 • Puhelinnumero: pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten
 • Sähköpostiosoite: ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten
 • Tutkinto: tilastointia varten
 • Pääasiallinen toiminta: tilastointia varten
 • Äidinkieli: tilastointia varten

Henkilölle lähetetään kurssitoimintaa ja ilmoittautumisen alkamista koskevia tiedotusviestejä sähköpostiin, mikäli henkilö on antanut suostumuksen tiedotusviesteille ilmoittautumisvaiheessa. Voit perua tiedotelupasi milloin tahansa laittamalla palautelomakkeella asiasta ilmoituksen kansalaisopistolle. Linkki palautelomakkeeseen

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Mistä lisätietoa?

Kuopion kansalaisopiston Hellewi-kurssihallintajärjestelmän tietosuojaseloste.

Kaupungin asiakasinformaatio ja tietopyyntölomakkeet.

Lisätietoa Kuopion kaupungin henkilötietojen käsittelystä.