Hankkeet

kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_1

Kuopion kansalaisopisto osallistuu seuraaviin hankkeisiin

Kuopion kansalaisopisto on mukana kahdessa kansainvälisessä hankkeessa

Kuopion kansalaisopisto on mukana kahdessa kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa: Erasmus+ KA1 -hanke Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien ja Erasmus+ KA2 Culture and Art: Bridges to Solidarity.
Voit seurata hankkeiden edistymistä alla olevista blogeista.

https://osaamistajaosallisuutta.blogspot.com/
https://cultureandartkuopio.blogspot.com/

Digitaitopajat – Digitaalinen osaaminen työelämätaitona

Toteutusajankohta: 1.1.2019-30.6.2021

Kuvaus: Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen koordinoiman Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa.  Hankkeen osatavoitteena on kehittää asiakaslähtöiset ja vaikuttavat toimintamallit.
Kuopion kansalaisopisto vastaa Digitaitopajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä tarvittavia digitaalisia taitoja. Digitaitopajaan osallistujalla on mahdollisuus kehittää aiemmin oppimaansa vastaamaan tämän päivän digitaalisen toimintakulttuurin vaatimuksia ja työskentelytapoja työelämässä.
Hankkeen muita taitopajoja ovat yrittäjyystaitopajat (toteutusvastuu Kuopion kaupungin työllisyyspalveluilla), työtaitopajat (Servica Oy ja Niiralankulma Oy) ja kielitaitopajat (Tukeva–työvalmennussäätiö sr.).

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät muodostavat.

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke.

Yhteistyökumppanit: Hanketta hallinnoi Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu. Hankkeen osatoteuttajia ja rahoittajia ovat:

 • Kuopion kaupunki
 • Servica Oy
 • Niiralankulma Oy
 • Tukeva -työvalmennussäätiö sr

Koko hankkeen yhteyshenkilö:
Yrityskoordinaattori Hely Korventausta
Puh. 044 718 2512, hely.korventausta@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Työllisyyspalvelu

Digitaitopajojen sisältöjen yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija Ari-Pekka Väisänen
Puh. 044 718 4719, ari-pekka.vaisanen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Oppien osaajaksi- aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen

Toteutusajankohta: 1.1.2019-31.12.2020

Kuvaus: Teeman 1 suunniteltuja opintoja ovat perus- ja digitaitoihin kohdentuvat kurssit ja pajat. Hankkeessa kehitetään myös toimintarakenteita ja ohjausmahdollisuuksia opintojen eri vaiheisiin. Teemassa 2 toteutetaan digitaitopajoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Digitaitopajat jaotellaan tässä hankkeessa digi- ja teknologiataitoihin, mediataitoihin ja sosiaalisen median taitoihin sekä informaatiotaitoihin. Digitaalisia taitoja harjoitetaan tavoitteellisena toimintana lisäksi integroituna eri ainealueiden opetukseen. Hankkeessa tuetaan myös vertaisohjaajien toiminnan toteutumista.

Lisäksi yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan Verkkomuistikouluun lisäjaksoja. Muistiverkkokoulu käsittelee muistiterveyden eri osa-alueita aktivoivine tehtävineen. Tavoitteena on luoda kannustava virtuaalinen oppimisympäristö, joka harjoittaa henkilön digitaalisia taitoja ja on samalla yhteisen tekemisen tila.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteistyökumppanit: Teema 2:

 • Savon Sydänpiiri
 • Pohjois-Savon Kylät Ry.
 • Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
 • Savonetti ry
 • Kuopion kaupungin kirjastot
 • Asukastuvat
 • Kuopion Vanhusneuvosto sekä kulttuurikahvilat
 • Pohjois-Savon ja Lapin alueen hankekonsortiot
 • KoL:n ja Tieken Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanke

Yhteyshenkilöt:
Teema 1: koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714
Teema 2: koulutussuunnittelija Ari-Pekka Väisänen, p. 044 718 4719

Suomea maahan muuttaneille nuorille

Toteutusajankohta: 2018-2019

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tarjota maahan muuttaneille nuorille mahdollisuus opiskella suomen kieltä, vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja arjen taitoja sekä saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja opiskelu- ja työmahdollisuuksista nuorten lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia siten, että he voisivat hakea keväällä 2019 jatko-opintoihin tai työelämään.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714, johanna.jussila@kuopio.fi

Taidekaruselli

Toteutusajankohta: 2016-2019

Kuvaus: Taidekaruselli-hanke sisältää lukuvuoden mittaisen, peruskoulujen oppilaille maksuttoman tutustumisen eri taiteenaloihin (musiikki, tanssi, kuvataide ja käsityö) Taidekaruselli-yhteistyöhanke lisää koulujen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia eri taiteenaloihin tutustumiseen myös sellaisilla kouluilla, joilla ei toistaiseksi ole taiteen perusopetuksen opetusryhmiä.

Yhteistyökumppanit:
Kuopion kaupungin järjestämän taiteenperusopetuksen oppilaitokset:

 • Kuopion Taideopisto
 • Kuopion Tanssistudio
 • Musiikkikoulu Kantele
 • Kuvataidekoulu Värikäs
 • Käsityökoulu Taituri

Kuopion kaupungin peruskouluista:

 • Aurinkorinne
 • Martti Ahtisaari
 • Neulamäki
 • Pitkälahti
 • Pirtti
 • Rajala
 • Puijonsarvi
 • Länsi-Puijo
 • Kettula
 • Särkiniemi

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Kädentaitojen opettaja Aino Sahi, p. 044 718 4742, aino.sahi@kuopio.fi

Linkki kurssikuvauksiin ja ilmoittautumiseen.
Katso Kuopion kansalaisopiston ajankohtaiset kurssit tästä.
Ota yhteyttä - Asiakaspalvelu ja palvelupisteet.