Hankkeet

kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_1
kansalaisopisto_kolmio

HANKKEET

kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_2
kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_3

SUOMEA MAAHAN MUUTTANEILLE NUORILLE

Toteutusajankohta: 2018-2019

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tarjota maahan muuttaneille nuorille mahdollisuus opiskella suomen kieltä, vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja arjen taitoja sekä saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja opiskelu- ja työmahdollisuuksista nuorten lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia siten, että he voisivat hakea keväällä 2019 jatko-opintoihin tai työelämään.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714, johanna.jussila@kuopio.fi

SENIORIT VOIMAVARAKSI – OSALLISUUDEN LISÄÄMISTÄ SENIORIPEDAGOGIIKKAA KEHITTÄMÄLLÄ

Toteutusajankohta: 21.4.2017-31.12.2018

Kuvaus: Hankkeen avulla kehitetään kansalaisopiston senioripedagogiikkaa vastaamaan lisääntyvän ikääntyneen väestön tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen elämäntapa yhä suuremmalle joukolle ikääntyvää väestöä ottamalla kohderyhmä huomioon jo suunnitteluvaiheessa sekä hyödyntämällä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia opetuksessa. Keskeisiä asioita ovat osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö. Seniorit voimavaraksi on yhteishanke Pieksämäen seutuopiston kanssa, lisäksi yhteistyötä tehdään Kuopion kaupungin eri toimijoiden (vanhuspalvelut, liikuntapalvelut, kulttuurisuunnittelijat), SPR Kuopion, Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Savonetin, Kuopion Lyseon lukion ja Savonia-ammattikorkeakoulun VireTorin kanssa.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Marjo Markkanen, p. 044 718 4745, marjo.markkanen@kuopio.fi

TAIDEKARUSELLI

Toteutusajankohta: 2016-2019

Kuvaus: Taidekaruselli-hanke sisältää lukuvuoden mittaisen, peruskoulujen oppilaille maksuttoman tutustumisen eri taiteenaloihin (musiikki, tanssi, kuvataide ja käsityö) Taidekaruselli-yhteistyöhanke lisää koulujen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia eri taiteenaloihin tutustumiseen myös sellaisilla kouluilla, joilla ei toistaiseksi ole taiteen perusopetuksen opetusryhmiä.

Kumppanit:
Kuopion kaupungin järjestämän taiteenperusopetuksen oppilaitokset:
Kuopion Taideopisto, Kuopion Tanssistudio, Musiikkikoulu Kantele, Kuvataidekoulu Värikäs, Käsityökoulu Taituri
Kuopion kaupungin peruskouluista:
Aurinkorinne, Martti Ahtisaari, Neulamäki, Pitkälahti, Pirtti, Rajala, Puijonsarvi, Länsi-Puijo, Kettula ja Särkiniemi.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Kädentaitojen opettaja Aino Sahi, p. 044 718 4742, aino.sahi@kuopio.fi

kansalaisopisto_kynat
kansalaisopisto_katso_ajankohtaiset
kansalaisopisto_ota_yhteytta