Hankkeet

kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_1
kansalaisopisto_kolmio

HANKKEET

kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_2
kuopion_kansalaisopisto_palvelut_hankkeet_3

TYÖVÄEN- JA KANSALAISOPISTO, OPISKELU-URAT JA SOSIAALINEN TUOTTAVUUS (TOSTU)

Toteutusajankohta: 1.2.2017-15.6.2018

Kuvaus: Hanke tuottaa tutkimustietoa vapaan sivistystyön sosiaalisesta tuottavuudesta. Tavoitteena on arvioida opiskelu-uran kautta (1) kansalais-/työväenopisto-opiskelun tuottamia hyötyjä, (2) näiden mahdollisia taloudellisia vaikutuksia ja (3) näiden syntymekanismeja pidemmällä aikajänteellä. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto. Kuopion kansalaisopisto on yksi tutkimuksen kohdeopisto Helsingin ja Tampereen lisäksi.

SENIORIT VOIMAVARAKSI – OSALLISUUDEN LISÄÄMISTÄ SENIORIPEDAGOGIIKKAA KEHITTÄMÄLLÄ

Toteutusajankohta: 21.4.2017-31.12.2018

Kuvaus: Hankkeen avulla kehitetään kansalaisopiston senioripedagogiikkaa vastaamaan lisääntyvän ikääntyneen väestön tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa aktiivinen elämäntapa yhä suuremmalle joukolle ikääntyvää väestöä ottamalla kohderyhmä huomioon jo suunnitteluvaiheessa sekä hyödyntämällä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia opetuksessa. Keskeisiä asioita ovat osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö. Seniorit voimavaraksi on yhteishanke Pieksämäen seutuopiston kanssa, lisäksi yhteistyötä tehdään Kuopion kaupungin eri toimijoiden (vanhuspalvelut, liikuntapalvelut, kulttuurisuunnittelijat), SPR Kuopion, Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Savonetin, Kuopion Lyseon lukion ja Savonia-ammattikorkeakoulun VireTorin kanssa.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Marjo Markkanen, p. 044 718 4745, marjo.markkanen@kuopio.fi

TAIDEKARUSELLI

Toteutusajankohta: 2016-2017

Kuvaus: Taidekaruselli-hanke sisältää lukuvuoden mittaisen, peruskoulujen oppilaille maksuttoman tutustumisen eri taiteenaloihin (musiikki, tanssi, kuvataide ja käsityö) Taidekaruselli-yhteistyöhanke lisää koulujen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia eri taiteenaloihin tutustumiseen myös sellaisilla kouluilla, joilla ei toistaiseksi ole taiteen perusopetuksen opetusryhmiä.

Kumppanit:
Kuopion kaupungin järjestämän taiteenperusopetuksen oppilaitokset:
Kuopion Tanssiopisto, Kuopion Tanssistudio, Musiikkikoulu Kantele, Kuvataidekoulu Värikäs, Käsityökoulu Taituri
Kuopion kaupungin peruskouluista:
Aurinkorinne, Martti Ahtisaari, Neulamäki, Pitkälahti, Pirtti ja Rajala

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Kädentaitojen opettaja Aino Sahi, p. 044 718 4742,
aino.sahi@kuopio.fi

kansalaisopisto_kynat
kansalaisopisto_katso_ajankohtaiset
kansalaisopisto_ota_yhteytta