Lapset ja nuoret

kansalaisopisto_pekka_topohanta

Lapset ja nuoret

Oppia ikä kaikki

Tarjoamme kursseja kaikenikäisille lapsille ja nuorille, sekä yhteisiä kursseja lapsille ja aikuisille. Kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen koostuen eri ainealueista.

Liikunnan kursseja on runsaasti tarjolla alle kouluikäisille, joissa on ikätasolle sopivaa liikuntaa, loruja, leikkejä ja pelejä. Yli 16-vuotiaat nuoret ovat tervetulleita kaikille ikäryhmille tarjottaviin liikunnan kursseihin.

Tanssitunneilla opetetaan ikätasolle sopivia liikkeitä. Alle kouluikäisille on tarjolla lastentanssia ja satubalettia. Kouluikäisille on balettia, dancemixiä ja katutanssilajeja. Tanssiopetuksessa edetään ryhmästä toiseen lapsen tai nuoren iän perusteella.

Ilmaisutaidosta kiinnostuneille nuorille kurssitarjonnasta löytyy monenlaista mukavaa. Tavoitteena on tutustua teatteri-ilmaisun eri osa-alueisiin. Kursseilla tutkitaan maailman ilmiöitä draaman ja tarinoiden avulla la vahvistetaan osallistujan rohkeutta äänenkäytön, tunneilmaisun ja fyysisen ilmaisun menetelmin.

Musiikki luo iloa ja oppimisen elämyksiä. Musiikin kursseille voi osallistua soittaen, laulaen tai molempia yhdistäen.

Kansalaisopistossa kokataan monipuolisesti ruokia, leivotaan lämpimäisiä ja herkutellaan! Viikoittain kokoontuvia kursseja on tarjolla eri ikäryhmille, sekä lisäksi lapset ja nuoret voivat osallistua monille lyhytkursseille.

Digitaalinen opinto-opas 2020-2021

Lapset ja aikuiset yhdessä

Aivan pienimpien opinnot alkavat yhdessä tutun aikuisen turvallisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta yhteisellä tekemisellä.

Taiteen perusopetus

Kuvataidekoulu Värikäs ja käsityökoulu Taituri antavat laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetusta kuvataiteesta ja käsitöistä kiinnostuneille lapsille ja nuorille.

Kuvataideryhmissä lapsi voi toteuttaa luovuuttaan ja kekseliäisyyttään, harjoitella havaintojen tekemistä ja tutustua eri materiaaleihin ja välineisiin. Opetus luo pohjaa elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä tekijänä että kokijana.

Käsityöryhmissä oivallus, elämys ja tekemisen ilo ovat tärkeitä, samoin vuorovaikutus ryhmässä. Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen kehittävät lapsen kekseliäisyyttä, luovuutta ja pitkäjänteisyyttä. Opetusta annetaan koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ikäryhmän mukaisesti, tarjolla on myös erilaisia lyhytkursseja.

Mukaan voivat tulla pienet lapset yhdessä aikuisen kanssa ja 5-19 -vuotiaat oman ikäryhmänsä kursseille. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin Kuopion keskustassa päätoimipisteessämme Puistokartanossa ja kouluilla.

Kuvataidekoulu Värikäs Facebookissa

Käsityökoulu Taituri Facebookissa

Käsityökoulu Taituri ja Kuvataidekoulu Värikäs YouTubessa.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu.
Katso ajankohtaiset kurssit.
Ota yhteyttä - Asiakaspalvelu ja palvelupisteet.