Aikuiset

kuopion_kansalaisopisto_opetustarjonta_aikuiset_1

Aikuiset

Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta

Kaikenikäisille suunnatut kurssit käsittelevät ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta sekä suhdetta muihin ihmisiin, menneeseen ja tulevaan. Ainealue tarjoaa laajan kokonaisuuden mielenkiintoisia teemoja, kuten luonto, vesiliikenne, historia ja terveyskasvatus. Opetusta toteutetaan lähes koko opiston alueella.

Ilmaisutaito ja kirjallisuus

Tavoitteena on tutustua monipuolisesti teatteri-ilmaisun ja kirjoittamisen osa-alueisiin. Kursseilla tutkitaan maailman ilmiöitä draaman ja tarinoiden avulla, vahvistetaan osallistujan rohkeutta ja itseilmaisua, irrotellaan ja pidetään hauskaa!

Avoin mieli sekä rohkeus tehdä ja kokeilla ovat taiteen tekemisen perusasioita. Tervetuloa tekemään, kokemaan ja oppimaan!

Kielet

Voit opiskella lähes 20 eri kieltä eritasoisilla kursseilla aina perustasolta ylimmälle tasolle asti. Kurssit on luokiteltu perus-, keski- ja ylemmälle keskitasolle Yleisten kielitutkintojen jaon mukaisesti, joka noudattaa Euroopan neuvoston määrittelemää kielitaidon taitotasoluokitusta. Kursseja on myös suunniteltu etenemistahdin mukaan, kuten rauhallisesti etenevät seniorikurssit ja ripeästi etenevät kurssit. Päätavoitteena on saavuttaa käytännön kielitaito, jolla selviää kohdekielisessä maassa. Sisältönä kielen lisäksi on maantuntemusta, historiaa ja kulttuuria. Lähiopetuksen lisäksi voit opiskella kieliä myös verkkokursseilla.

Luku-ja kirjoitustaidon koulutus maahanmuuttajille

Helppojen arkielämän fraasien, suomen kielen kirjaimien ja luku- ja kirjoitustaidon opetusta maahanmuuttajille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta opiskella omassa maassaan tai opintoja on ollut vähän ja suomen kielen opiskelu on vasta alkuvaiheessa. 120-240 h kestävä rauhallisesti etenevä Suomi ABC-koulutus on maksuton koulutus henkilöille, joilla on oleskelulupa ja kotoutumissuunnitelmassa maininta koulutuksesta.

Aikuisten perusopetus

Lukutaitovaiheen opintojen tavoitteena on oppia käyttämään suomea helpoissa arjen tilanteissa ja oppia lukemaan ja kirjoittamaan lauseita ja lyhyitä tekstejä. Koulutus sisältää myös arjen matematiikkaa, tietoa yhteiskunnasta ja ympäristöstä sekä opinto-ohjausta. 760 h kestävä rauhallisesti etenevä koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ei ole opintoja omassa maassaan tai ne tarvitsevat vahvistamista ja suomen opinnot ovat alkuvaiheessa. Perusopetuksen alkuvaiheen opintojen (1070h) tavoitteena on antaa opiskelijalle lisää valmiuksia jatko-opintoihin tai työelämään niin suomen kielen (A2-taso), kuin matematiikan, yhteiskunta- ja ympäristöopin sekä englannin perusteiden osalta. Henkilökohtainen opiskeluohjelma. Perusopetus on kokopäiväopiskelijalla maksutonta ja sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan. Edellytetään oleskelulupaa.

Kotitalous

Kotitaloudessa on tarjolla mukaansatempaava valikoima herkullisia ja käytännönläheisiä kursseja eri ikäryhmille ja erilaisiin tarpeisiin. Koko lukuvuoden kursseilla kartutat taitoja pitkäjänteisemmin mukavassa porukassa. Lyhytkurssit ovat taas joustava tapa oppia ja osallistua ilman pidempää sitoutumista. Valikoimasta löytyy kursseja niin terveyden edistämiseen, leivontaan ja juhliin kuin kansainvälisiinkin keittiöihin. Osallistu rohkeasti myös englanninkielisille kursseillemme, niin kartutat samalla kielitaitoasi!

Kuvataide

Kuvataideharrastus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppimisen ja tekemisen ilon löytämiseen. Tavoitteita ovat esim. värien, muotojen ja materiaalien hallinnan kehittyminen, itseilmaisun ja luovuuden rikastuminen sekä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen syveneminen. Jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan oman työnsä parissa, mutta erilaisia työtapoja ja näkökulmia löytyy myös toisten ryhmäläisten kautta!

Kädentaidot

Kädentaitokurssien sisällöt painottuvat erilaisten käsityötekniikoiden oppimiseen, oman työn suunnitteluun ja käytännönläheiseen tekemiseen. Jokainen voi itse valita kurssityönsä omien mieltymystensä ja taitojensa mukaan. Kiinnostaako sinua hopeatyö vai metallin takominen, kankaiden kuviointi vai puun työstäminen? Kursseillamme voit oppia uusia taitoja tai kerrata ennen oppimaasi ja siten kehittyä taitavaksi osaajaksi. Poimimme kurssien aiheita ja sisältöjä asiakkaidemme toiveista ja ajankohtaisista teemoista. Hyvä ilmapiiri innostaa tekemään ja oppimaan uutta.

Kudonnan ohjauksen aikoja voit varata suoraan ohjaajilta.

Liikunta

Tarjoamme monipuolisia liikuntakursseja kaikenikäisille. Tavoitteena on osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen. Kurssitarjonnassa on huomioitu sekä liikuntaharrastusta aloittavat että reippaampaa menoa ja haastetta kaipaavat, tarjonnan vaihdellessa kehonhuollosta kahvakuulaan. Liikuntakursseja toteutetaan Kuopiossa ja Koillis-Savossa laajalla alueella, myös taajamien ulkopuolella.

Musiikki

Musiikkia voivat harrastaa kaikenikäiset, joten rohkeasti mukaan! Juhlavuoden kunniaksi järjestetään entistä monipuolisemmin uusia toivottuja ja vanhoja hyväksi havaittuja kursseja. Opetusta löytyy eri puolilta opiston aluetta sekä soitossa että laulussa, niin ryhmissä, yksin ja pienemmissä porukoissa. Soitto- ja lauluharrastuksen voi aloittaa milloin tahansa iästä riippumatta, niin yksilö- kuin ryhmätasolla!

Tanssi

Opetuksen tavoitteena on edistää kehon ja mielen hyvinvointia. Kursseilla opiskellaan oman kehon tuntemista, liikkumista sekä kehitetään luovuutta. Opetusta tarjotaan niin aloittelijoille kuin jo pidemmällä oleville harrastajille. Balettia, nyky- ja jazztanssia, itämaista tanssia, lava- ja lattaritansseja sekä flamencoa voi opiskella taitotasolleen sopivissa ryhmissä.

Tanssiliikunta sopii kaikille. Tunneilla tehdään helppoja, mutta monipuolisesti lihaskuntoa edistäviä ja eri tanssilajeja hyödyntäviä sarjoja. Tarjonnassa on rauhallisempia tunteja, jotka sisältävät enemmän kehonhuoltoa ja venyttelyä. Sykettä ja vauhtia etsiville löytyy myös omat kurssinsa. Tanssiopetusta tarjotaan koko opiston alueella.

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi –ainealueena tarjoilee laajan kattauksen hyvää oloa. Tämä ainealue jakautuu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat:

  • Hyvinvointi
  • Aivoterveys ja muisti
  • Kauneudenhoito

Hyvinvointikurssit sisältävät monipuolisia työkaluja mielen huoltamiseen, stressin poistamiseen ja elämänhallintaan. Aivoterveys ja muisti –osio auttaa tukemaan aivojen hyvinvointia läpi elämän. Kauneudenhoidon alta löydät luonnonmukaisia vaihtoehtoja kauneuteen. Opetuksen tarkoituksena on edistää monipuolisesti terveellistä ja hyvää elämää sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Uutuutena  Puistokartanon hyvinvointiluokka, Metsä.

Tietotekniikka

Tietotekniikasta on tullut erottamaton osa arkeamme. Tietotekniikan opetuksemme tavoitteena on antaa valmiuksia digitaalisten taitojen ja tietotekniikan eri aihealueiden oppimiseen sekä uuden tekniikan hyödyntämiseen. Kursseille voivat osallistua kaikenikäiset ja -tasoiset tietotekniikan oppimisesta kiinnostuneet opiskelijat.

Kurssit ovat pääsääntöisesti lyhyitä kursseja aihealueittain, mutta mukana on myös koko lukukauden kestäviä kursseja. Taitotasovaatimukset on kuvattu kurssikohtaisesti. Atk-klubeissa ja tablet-kursseilla taitotasoja kuvaavat myös numerot. Peruskursseilla omaksut teeman keskeisimmät toiminnot, ja jatkokursseilla voit syventää taitoja. Opetusta toteutetaan lähes koko opiston alueella. Lähiopetuksen lisäksi voit opiskella tietotekniikkaa myös verkkokursseilla.

Erityisryhmät

Erityisryhmien kursseilla tarkoitetaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevaa toimintaa. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa otetaan asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin huomioon. Kursseja järjestetään yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Mikäli tunnet tarvitsevasi valitsemillasi kursseilla avustajaa, neuvottele asiasta kurssin vastuuopettajan kanssa.

Verkko-opetus

Kuopion kansalaisopistossa on entistä enemmän verkko-opetusta. Verkon kautta toteutuva opiskelu on hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi koulutuspaikan saavutettavuus on välimatkan vuoksi hankalaa tai sitoutuminen säännölliseen opiskelurytmiin mahdotonta.

Oppimismateriaalit ja -tehtävät ovat digitaalisessa muodossa ja saatavilla verkosta ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Verkkokursseja on tarjolla useilla eri aine-alueilla.

Seniorit

Kuopion kansalaisopiston seniorikurssien tavoitteena on nostaa ikäihmisten elämänlaatua sekä lisätä terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kursseilla opiskelutahti on rauhallisempi kuin muilla kursseilla.

Lisäksi niissä on huomioitu ikäihmisten erityistarpeet mm. ajankohdan, tilojen ja materiaalien suhteen. Senioreille tarkoitettuja kursseja löytyy mm. kielissä, liikunnassa, tietotekniikassa sekä useissa taito- ja taideaineissa. Myös monilla luennoilla käsitellään vanhenemiseen ja ikääntyneiden elämään liittyviä aiheita.

Seniorioppaaseen on koottu Kuopion kansalaisopiston monipuolinen, erityisesti senioreille suunnattu kurssitarjonta.

Linkki kurssikuvauksiin ja ilmoittautumiseen.
Katso Kuopion kansalaisopiston ajankohtaiset kurssit tästä.
Ota yhteyttä - Asiakaspalvelu ja palvelupisteet.