Maksut ja alennukset

kuopion_kansalaisopisto_info_maksut_1

Kurssimaksut ja -alennukset

Opiskelija saa laskun kurssista kurssin alkamisen jälkeen.

Kurssin läsnäololistassa oleva opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut, oikeuttaa kan­salaisopiston tekemään ilmoittautumisen ja opiskelija on velvollinen maksamaan koko kurssimaksun. Maksamattomista kurssimaksuista seu­raa 5 €:n maksumuistutus, jonka jälkeen lasku siirtyy perintään. Kurssimaksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeu­den menetyksen.

Verkkomaksaminen

 • Netti-ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa kurssimaksun verkko­pankissa.
 • Mikäli olet oikeutettu alennukseen, opintoseteliin tai haluat maksaa työsuhde-edulla, älä maksa ver­kossa (poikkeuksena ePassi ja Smartum-verkkomaksu).
 • Emme hyvitä jälkikäteen alennuk­sia ja työsuhde-etuja.
 • Alennukset on todistettava/työsuh­de-edut on maksettava asiakas­palvelupisteissä (poikkeuksena ePassi ja Smartum-verkkomaksu). Tämän jälkeen lähetämme sinulle sähköpostiisi verkkomaksamista varten maksu­linkin, jossa on huomioitu alennuk­set ja työsuhde-edut.
 • Jos linkitettyä kurssimaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähetämme sinulle laskun.
 • Mikäli verkossa maksamasi kurssi perutaan tai perut ilmoittautumisen maksuttomana perumisaikana, ota yhteyttä Puistokartanon asiakas­palveluun. Kurssimaksun palautta­mista varten sinun tulee ilmoittaa pankkitilinumerosi.

Maksaminen laskulla

 • Lähetämme paperisen laskun kurssin alkamisen jälkeen, mikäli et maksa verkossa tai ilmoittaudut asiakaspalvelussa/puhelimitse.
 • Jokainen kurssi ja osallistuja las­kutetaan erikseen. Laskussa on huomioitu kurssin alkamispäivään mennessä todistetut alennukset ja työsuhde-eduilla suoritetut maksut.
 • Alennukset on todistettava/työsuh­de-edut on maksettava asiakaspal­velupisteissä (poikkeuksena ePassi ja Smartum-verkkomaksu).
 • Laskun maksamatta jättäminen tai se, ettei ole osallistunut kurssille, ei ole perumista eikä oikeuta laskun mitätöintiin.
 • Kansalaisopistolla ei ole vel­vollisuutta hyväksyä / hyvittää maksuohjeiden vastaisesti tehtyjä maksuja.
 • Kurssin läsnäololistassa oleva opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut, oikeuttaa kansalaisopiston tekemään ilmoittautumisen ja opiskelija on velvollinen maksamaan koko kurssimaksun.
 • Maksamattomista kurssimaksuista seuraa 5 €:n maksumuistutus, jonka jälkeen lasku siirtyy perintään. Kurssimaksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.

Maksaminen työsuhde-edulla

Työnantajan työntekijälleen myöntämät työsuhde-edut ovat henkilökohtaisia ja niitä voi käyttää kurssimaksuun osalle kursseista.

Maksuvälineenä käyvät

 • Smartum liikunta-
 • liikunta ja kulttuuri-seteli
 • Smartum- kortti
 • SmartumPay
 • Smartum-verkkomaksu
 • Virikeseteli
 • Edenred-kortit
 • Edenred-mobiilimaksu
 • Tyky
 • Tyky+ -seteli
 • ePassi
 • eazybreak

Netti-ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa kurssimaksun verkossa ePassilla ja Smartum-verkkomaksulla. Muilla työsuhde-eduilla voit maksaa kurssimaksun asiakaspalvelupisteissä niiden aukioloaikoina kurssin alkamispäivään asti. Syksyn ja kevään kurssimaksun voit maksaa yhtä aikaa syksyllä.

 • Edenred-mobiilimaksu, eazybreak-, SmartumPay ja ePassi-maksut voidaan ottaa vastaan kurssin alkamispäivään asti myös puhelimitse.
 • Jos kurssi peruuntuu tai perut kurs­sipaikan maksuttomana perumisai­kana, työsuhde-edulla maksettua maksua ei palauteta.
 • Maksun voit siirtää saman lukuvuo­den puolella järjestettävään kurs­siin tai Kuopion kansalaisopiston henkilökohtaiseen lahjakorttiin.
 • Kansalaisopistolla ei ole vel­vollisuutta hyväksyä / hyvittää maksuohjeiden vastaisesti tehtyjä maksuja.

Työsuhde-edulla voit maksaa seuraavia kurssimaksuja (ei materiaali- tms. maksuja)

 • kirjallisuus ja ilmaisutaito
 • kielet
 • kuva­taide
 • kädentaidot
 • kudonnan ohjaus
 • liikunta
 • tanssi
 • terveys ja hyvinvointi (osa kursseista)
 • liikunnan ja tanssin kertali­put
 • musiikki
 • lapset ja aikuiset yhdessä kursseilla aikuisen kurssimaksu

Työsuhde-edulla et voi maksaa seuraavia kurssimaksuja

 • ihminen, ympäristö ja yhteiskunta
 • kotitalous
 • terveys ja hyvinvointi: ensia­pu
 • tietotekniikka
 • kielitutkinnot
 • tut­kintoon johtavat koulutukset
 • kokataan kotiin vietäväksi -ohjaus, kurssien mate­riaali- tms. maksuja (verottajan ohje).

Lue lisää ilmoittautumis- ja perumisehdoista sekä opiskelusta

Alennukset kurssimaksusta

Oikeus alennukseen on todistettava.

 • Todista alennusoikeus ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä vii­meistään kurssin alkamispäivänä syksyllä ja keväällä. Tämän jälkeen alennuksia ei myönnetä.
 • Yksi alennus/kurssi.
 • Alennukset koskevat kurssimaksun osuutta, ei kurssin materiaaleja, ko­neen kunnossapito- tms. maksuja.
 • Yksilö- sekä pienryhmäopetuksesta ei myönnetä alennuksia.
 • Alennuksen todistamisen jälkeen, lähetämme sinulle maksulinkin sähköpostiisi verkkomaksamista varten.
 • Opistolla ei ole velvollisuutta hy­väksyä määräajan jälkeen toimitet­tuja todistuksia alennusoikeudesta.
  Poikkeustapauksessa ota yhteyttä asia­kaspalveluun kurssin alkamispäivään mennessä tai ilmoittautuessasi jo alka­neille kursseille.

Työttömyysalennus 50 %

 • Todistetaan Kelan tai työttömyys­kassan edellisen kuukauden mak­sutositteella, TE-toimiston sähköi­sellä oma-asiointi-lomakkeella tai työttömyys/lomautuspäätöksellä viimeistään kurssin alkamispäivänä.
 • Todistuksen työttömyydestä voit lähettää myös sähköpostilla: kansalaisopisto.kurssimaksut@ kuopio.fi
 • Alennuksen todistamisen ajankoh­daksi katsotaan aika, jolloin viesti on saapunut opiston sähköpostiin.
 • Pelkkä työtön-merkintä netissä ilmoittautumisen yhteydessä ei oikeuta alennukseen.

Opintosetelialennus

 • Opintosetelialennuksiin ovat oi­keutettuja eläkeläiset, seniorit ja maahanmuuttajat.
 • Koskee kursseja, joiden kurssiku­vauksessa on merkintä Opintose­telialennus.
 • Kurssi on ilmainen, 10 €:n alennus kurssimaksusta tai 1 €:n alennus kudonnan ohjauksen päivämak­susta.
 • Jos olet alle 63-vuotias eläke­läinen, todista alennusoikeutesi eläkekortilla viimeistään kurssin alkamispäivänä.
 • Jos olet mahanmuuttaja tai vähin­tään 63-vuotias, sinun ei tarvitse todistaa alennusoikeutta. Alennus huomioidaan automaattisesti.

Sisaralennus alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille

 • 50% alennus alle 16-vuotiaille sisaruksille toisesta sisaruksesta lähtien.
 • Yksi täysi kurssimaksu oikeuttaa muut sisarukset yhteen puolihintai­seen kurssiin.
 • Alennuksen saaminen edellyttää huoltajalta opistossa opiskelevien sisarusten nimien ilmoittamista asiakaspalveluun viimeistään kurs­sin alkamispäivänä.

Hyvinvointikortti alle 20-vuotiaille kuo­piolaisille lapsille ja nuorille

 • 10 €:n alennus Kuopion kaupunki- ja maaseutualueilla järjestettävien lasten ja nuorten kurssien kurssi­maksuista Hyvinvointikortilla.
 • Alennuksen saaminen edellyttää yhteydenottoa asiakaspalveluun viimeistään kurssin alkamispäivänä.
Linkki kurssikuvauksiin ja ilmoittautumiseen.
Katso Kuopion kansalaisopiston ajankohtaiset kurssit tästä.
Ota yhteyttä - Asiakaspalvelu ja palvelupisteet.