Vieraskielinen opetus

kuopion_opetustarjonta_vieraskieliset_1

VIERASKIELINEN OPETUS

Suomenkielisen opetuksen lisäksi tarjoamme kursseja joiden opetuskielenä on englanti tai jokin muu kieli.

Vieraskielisten kurssien teemat koskevat esimerkiksi kotitaloutta ja näiden lisäksi toteutetaan vuosittain vaihtuvia vieraskielisiä tapahtumia.

Meillä pääset myös puhumaan ja harjoittelemaan opiskelemaasi kieltä natiivin kanssa! Kieliklubin ideana on innostaa ja kannustaa ihmisiä tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin yhdessä toisten kielten opiskelijoiden kanssa. Käy tutustumassa Kieliklubiin!

Digitaalinen opinto-opas 2020-2021