Verkko-opetus ja tallenteet

kuopion_opetustarjonta_verkko-opetus_1

VERKKO-OPETUS

Tarjoamme nykyään entistä enemmän verkko-opetusta. Verkon kautta toteutuva opiskelu on hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi koulutuspaikan saavutettavuus on välimatkan vuoksi hankalaa tai sitoutuminen säännölliseen opiskelurytmiin mahdotonta. Oppimismateriaalit ja -tehtävät ovat digitaalisessa muodossa ja saatavilla verkosta ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Verkkokursseja on tarjolla tietotekniikan ja kielten oppimiseen sekä liikuntaan ja musiikkiin. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on oltava tietokone tai tablet sekä toimiva internetyhteys. Lisäksi tarvitaan tietotekniikan perustaidot. Löydät verkkokurssit täältä.

Verkon välityksellä toteutettavia palveluita kehitetään pilotoimalla, sekä eri hankkeissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitystyöllä pyritään selvittämään verkko-opetuksen soveltuvuutta eri ainealueilla ja menetelmillä.

TALLENTEET

Kuopion kansalaisopistolla toteutetaan säännöllisesti maksuttomia luentoja, joista osasta tehdään videotallenne. Tallenteet on koottu samaan paikkaan. Luentotallenteet löytyvät täältä.

Tallenteet käsittelevät muun muassa hyvinvointia, terveyttä ja ympäristöä. Ehdota aihetta verkkoluennolle antamalla palautetta tästä.

Tervetuloa vapaasti perehtymään ja päivittämään tietojasi sinulle sopivaan aikaan!

Digitaalinen opinto-opas 2020-2021